Odnawialne źródła energii (OZE) to niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża. Dzieje się tak, z dwóch powodów. Po pierwsze polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome wpływu jaki wywiera na ekologię. Po drugie stopniowo zwiększa się liczba regulacji prawnych ułatwiających przedsiębiorcom zakładanie farm fotowoltaicznych. Pozwala to zarabiać na energii elektrycznej bez konieczności inwestowania w naftę czy węgiel. Wystarczy tylko kawałek własnego lub dzierżawionego gruntu oraz umiejętne wykorzystanie promieni słonecznych.

farma fotowoltaiczna w Lublinie wykonana przez APP Energy

Czy na fotowoltaice można zarobić?

Możemy to zrobić na dwa sposoby:

  1. Pierwszy z nich to inwestycja w budowę własnej farmy fotowoltaicznej z możliwością odsprzedaży energii.
  2. Drugi sposób to długoterminowa dzierżawa gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej. Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli odpowiednich gruntów. Obecne stawki za dzierżawę są bardzo atrakcyjne i stanowią długoterminowe źródło przychodu.

farma-fotowoltaiczna w okolicach Lublina

inwertery zamontowane do instalacji fotowoltaicznej w okolicach Lublina

Od czego zacząć proces budowy farmy fotowoltaicznej ?

Pierwszym krokiem jest oczywiście spełnienie wszelkich wymogów formalnych, które są o wiele bardziej szczegółowe i rozległe niż w przypadku przydomowej mikroinstalacji. Warto wiedzieć, że cały proces dzieli się na etapy i może zająć nawet 2 lata. Na szczęście wszelkie wysiłki powinny zostać nam zwrócone w postaci przyszłych dochodów jakie zazwyczaj generują farmy fotowoltaiczne.

Zobacz artykuł: Czy fotowoltaika dla firm się opłaca?

farma fotowoltaiczna w okolicach Lublina sfotografowana z lotu ptaka

Na jakie etapy dzieli się budowa farmy fotowoltaicznej?

1. Wybór działki

Wielkość i rozkład działki determinuje jaka maksymalna moc instalacji może zostać zbudowana na danym terenie. Przepisy regulują również to, jakiej klasy grunty mogą być przeznaczone pod tego typu inwestycje. Ustawa mówi tu o terenie klasy IV i niższej oraz o nieużytkach rolnych. Panele słoneczne powinny być skierowane na południe. Teren farmy nie może być zacieniony drzewami ani sąsiadującymi budynkami. To co jest bardzo istotne przy wyborze działki, to jej odległość od linii elektroenergetycznych. Im bliżej, tym mniejsze koszty poniesie Inwestor przy uzyskaniu warunków przyłączeniowych.

2. Projekt koncepcyjny i przygotowanie dokumentacji

Kolejny etap to przygotowanie projektu farmy fotowoltaicznej, uzgodnienie mocy instalacji i rozmieszczenia paneli oraz specyfikacji technicznej urządzeń. Ta dokumentacja to podstawa do wydania pozwolenia na budowę, warunków przyłączeniowych w zakładzie energetycznym, warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych. Inwestor musi pamiętać o konieczności uiszczenia stosownych opłat – przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 50 kW do 5 MW są rozdzielone pomiędzy inwestora i zakład energetyczny. Jednak w przypadku mocy powyżej 5 MW wszystkie koszty ponosi inwestor. Czas oczekiwania na uzyskanie warunków przyłączenia to maksymalnie 150 dni. Nie można również zapomnieć o koncesji, która jest niezbędna do legalnego wytwarzania energii elektrycznej.

3. Budowa farmy i odsprzedaż energii

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń możemy przystąpić do planowania budowy elektrowni. Przed montażem instalacji należy wyrównać i zabezpieczyć teren. Już na tym etapie warto ogrodzić działkę oraz założyć system monitoringu i oświetlenia. Następnie, oprócz montażu paneli słonecznych, budowane są stacje transformatorowe oraz wykonywany jest przekop tras kablowych zgodnych z uzgodnionym projektem technicznym. Ostatnim etapem budowy farmy fotowoltaicznej jest wykonanie pomiarów instalacji i sporządzenie protokołu odbioru.

4. Oddanie instalacji do użytkowania

Po zakończeniu budowy, należy niezwłocznie zgłosić gotowość farmy do przyłączenia jej do sieci OSD oraz zawrzeć stosowną umowę przyłączenia. Na tym etapie zostaje również sporządzona powykonawcza mapa geodezyjna, z którą należy udać się do Urzędu Regulacji Energetyki by ostatecznie otrzymać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

farma fotowoltaiczna mieszcząca się w okolicach Lublina, wykonana przez firmę APP Energy Kielce

Farmy fotowoltaiczne Lublin

Trzeba być świadomym, że budowanie farmy fotowoltaicznej to dość skomplikowany proces, dlatego dobrze jest zwrócić się o pomoc do profesjonalistów wykwalifikowanych w tego typu inwestycjach. Bazując na swoim doświadczeniu, od lat przeprowadzamy Inwestorów przez każdy etap budowy własnych elektrowni. Ponadto, oferujemy usługi doradcze w zakresie dotyczącym pozyskania finansowania inwestycji. Działamy na terenie całej Polski.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do kontaktu z naszymi doradcami.

O nasSkontaktuj się z nami

Kategorie: Aktualności