Walka ze smogiem i nasilone działania rządu mające na celu efektywne promowanie proekologicznych rozwiązań w zakresie źródeł ciepła dla mieszkań i domów jednorodzinnych, nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Pod koniec września 2019 roku Senat przyjął uchwaloną przez Sejm ustawę „antykopciuchową”. Ustawa ta implementuje nie tylko wprowadzenie restrykcji w obrocie pieców na paliwa stałe, ale również zmniejsza stawki podatku VAT na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Instalacje objęte 8% stawką VAT

Dotychczasowe regulacje pozwalały na zastosowanie obniżonych stawek VAT jedynie w przypadku gdy instalacja znajdowała się w obrębie budynku mieszkalnego. Nowe ustalenia pozwalają właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 na instalacje OZE objęte 8 procentową stawką VAT w dowolnym miejscu na terenie swojej posesji. Jedynym warunkiem jest funkcjonalne powiązanie instalacji z budynkami na posesji. Rozwiązanie takie oznacza realnie niższy koszt ekologicznych instalacji i eliminuje przeszkody takie jak brak odpowiedniej przestrzeni w budynku. To realna zachęta do zastosowania nieemisyjnych źródeł ciepła.

Eliminacja obrotu piecami na paliwa stałe

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska ma za zadanie nie tylko realne obniżenie stawki VAT na instalacje OZE. Kolejnym jej zadaniem jest eliminacja z obrotu pieców na paliwa stałe niespełniających najnowszych norm emisyjności. Według regulacji obowiązujących od połowy 2018 roku nie można w naszym kraju sprzedawać pieców na paliwa stałe o klasie emisyjności niższej niż piąta. Dzięki temu na rynek trafiać będą tylko nowoczesne i niskoemisyjne kotły na paliwa stałe, a to pozwoli z czasem na eliminację kotłów niespełniających najnowszych norm.

Obowiązek przyłączania domów do sieci ciepłowniczej

Nowe prawo nakłada na właścicieli obowiązek przyłączania domów do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją ku temu możliwości techniczne i ekonomiczne. Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele domów wyposażonych w nieemisyjne źródła ciepła takie jak ogrzewanie elektryczne czy pompa ciepła. Takie zapisy istniały już wcześniej w Prawie energetycznym, ale obowiązywały jedynie w przypadku efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, co w praktyce skutecznie eliminowało systemy ciepłownicze mniejszych miejscowości.

Zwolnienia z podatku dochodowego

Najnowsza nowelizacja wnosi również sporo nowego w kwestii zwolnienia z podatku dochodowego środków pozyskanych z programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mowa tu między innymi o programach takich jak Mój Prąd, czyli dotacji przyznawanej na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej.

Ustawa o obniżeniu stawek VAT

Zmniejszenie stawki podatku VAT to dobra informacja dla wszystkich tych, którzy właśnie starają się mieć realny wpływ na ochronę środowiska. Obniżenie kosztów związanych z inwestycją w ekologiczne rozwiązania to zawsze krok w dobrym kierunku. Zachęta w postaci niższych obciążeń podatkowych działa stymulująco na obywateli i stanowi realną zachętę do bycia eko. Nowoczesne, ekologiczne, odnawialne źródła energii to czystsze powietrze, a tym przecież oddychamy wszyscy. Zachęty ze strony państwa są więc krokiem, dzięki któremu zyskujemy lepszą przyszłość nie tylko dla nas, ale i dla następnych pokoleń.

Kategorie: Aktualności