Rachunki za prąd obejmują zużycie energii w danym okresie. Rozliczenie, niezależnie od wybranej taryfy składa się na dwie opłaty – za dystrybucję oraz za sprzedaż energii. Jak wygląda rachunek osoby, która posiada elektrownię słoneczną? Warto przyjrzeć się temu nieco bliżej!

instalacja fotowoltaiczna, wykonana przez firmę APP Energy Lublin

Jak wygląda rozliczenie energii elektrycznej?

Prosument, to osoba która konsumuje oraz wytwarza prąd na swoje potrzeby w mikroinstalacji. Energia wyprodukowana przez elektrownie słoneczną może być odebrana w okresie, w którym instalacja nie pracuję, czyli np. w okresie zimowym. Instalacja paneli fotowoltaicznych sprawia, że rachunek nie zawiera kosztów uzależnionych od ilości pobranej energii, są to opłaty:

  • za energię elektryczną,
  • dystrybucyjną zmienną,
  • stawka jakościową,
  • opłata kogeneracyjną.

Dobrze dobrana domowa elektrownia PV do zużycia energii, sprawia, że prosument ponosi jedynie opłaty stałe takie jak: opłata abonamentowa,

przejściowa i dystrybucja stała. Dzięki temu rachunki są znacznie niższe, a koszty poniesione podczas zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych zaczynają się zwracać.

Kiedy najlepiej zainwestować w elektrownię słoneczną?

Ogniwa fotowoltaiczne mogą być przyłączone do sieci w każdym miesiącu, bez względu na porę roku. Jeśli zdecydujemy się na założenie domowej elektrowni PV w maju, to okres rozliczeniowy będzie liczony od momentu, kiedy jako prosument otrzymamy pierwszy rachunek za prąd. Jeżeli obowiązuje nas półroczny cykl rozliczeniowy, wówczas w ciągu roku otrzymamy dwa rachunki.

Są to rachunki za prąd, który został wprowadzony do sieci od czerwca, czyli w pierwszym okresie i może być zbilansowany w ciągu następnych 365 dni. Jeśli domowa elektrownia słoneczna wytwarza energię w okresie od lipca do grudnia, możemy ją odebrać z sieci w ciągu 12 miesięcy od otrzymania rozliczenia. Po tym czasie zgromadzona nadwyżka energii, której nie odebraliśmy, przepada.

Panele fotowoltaiczne, zamontowane na jednym z dachów w Lublinie

Autokonsumpcja – co to znaczy?

Autokonsumpcja określa jaka część energii wyprodukowanej przez domową elektrownię PV jest zużywana na bieżąco i nie musi być oddawana do sieci w ramach nadwyżki. Jest ona zależna od sposobów jej wykorzystania oraz od wybranej instalacji fotowoltaicznej. U klientów, którzy zdecydowali się na panele fotowoltaiczne w domach jednorodzinnych, autokonsumpcja nie przekracza 20-30% w skali całego roku.

Im wyższy jest poziom autokonsumpcji, czyli zużytej energii wytworzonej przez elektrownię słoneczną, tym lepiej dla prosumenta. Jej niski poziom występuje zazwyczaj w okresie letnim, kiedy mikroinstalacja jest najbardziej wydajna, a domownicy są poza domem. Wówczas autokonsumpcja spada do minimum, a nadwyżkę prądu musimy zwrócić do sieci elektroenergetycznej. Jednak nie musimy się obawiać, ponieważ ta energia do nas wróci na zasadzie opustów.

Domowa elektrownia PV Lublin
Zapytaj o ofertę: +(48) 693 345 471

Kategorie: Aktualności