Mój Prąd to program, który nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków. Tegoroczna, piąta już edycja również przyciąga wielu chętnych, którzy chcą skorzystać z dofinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznej. Z tego powodu Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zwiększyć budżet aktualnego naboru w programie. Jak wysoka jest kwota dotacji w Moim Prądzie 5.0 i kto może uzyskać dotację, dowiesz się, czytając dzisiejszy wpis.

Dlaczego nastąpiła zmiana budżetu w programie Mój Prąd?

Dotacja skierowana do prosumentów w programie Mój Prąd 5.0 została zwiększona niemal dwukrotnie. Powodem takiego stanu rzeczy jest spore zainteresowanie programem i rosnąca liczba wniosków. Początkowy nabór rozpoczęty w II połowie kwietnia 2023 roku zakładał dotację o łącznej kwocie 100 mln złotych, jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło podnieść budżet do zawrotnej ceny, aż 450 mln złotych!

Wyższy budżet w programie "Mój Prąd"

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Według zasad przyjętych w 5 edycji programu Mój Prąd, dofinansowanie będzie udzielane jedynie właścicielom domów jednorodzinnych rozliczającym się z wyprodukowanej przez siebie energii w systemie net-billing oraz osobom, które udokumentują przejście z systemu net-metering na wspomniany wcześniej sposób rozliczenia. By ułatwić składanie wniosków i orientacje w zasadach fundusz postanowił również podzielić wnioskodawców na trzy odrębne grupy.

 1. Wnioskodawcy, którzy rozliczają się z energii elektrycznej wyprodukowanej przez siebie w systemie net-billingu, którzy do tej pory nie zdążyli skorzystać z dofinansowania do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Będą to więc osoby, które zgłosiły wnioski o przyłączenie do sieci po 31 marca 2022 roku oraz prosumenci, którzy początkowo korzystali z systemu opustów, jednak zdecydowali się zmienić sposób rozliczania na net-billing.
 2. Wnioskodawcy, którzy rozliczają się przy pomocy systemu opustów, czyli net-meteringu i nie zdążyli skorzystać z dofinansowania w poprzednich edycjach, a którzy zdecydują się przejść na net-billing.
 3. Wnioskodawcy, którzy rozliczali się z wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej w systemie net-metering, którzy skorzystali z pomocy rządowej w poprzednich edycjach programu Mój Prąd, jednak:
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna, która została zgłoszona do wcześniejszego dofinansowania została zapłacona i przyłączona do sieci w czasie kwalifikowalności kosztów, czyli po 1.02.2020 r.,
  • wnioskodawca zmieni system rozliczania produkowanej energii elektrycznej z net-metering na net-billing,
  • we wniosku do dofinansowania Mój Prąd 5.0 zostało zgłoszone inne urządzenie z listy wykazanej w regulaminie programu.

Na co można uzyskać dotacje?

Na co można uzyskać dotacje w programie Mój Prąd 5.0?

Wytyczne tegorocznej edycji programu Mój Prąd jasno określają, że dotacje przyznawane na urządzenia indywidualne nie mogą przewyższyć 50% kosztów zakwalifikowanych danej inwestycji. Wśród urządzeń, które kwalifikują się do uzyskania dofinansowania, możemy wymienić:

 • mikroinstalację fotowoltaiczną – dotacja w kwocie 6000 zł, tylko dla 1 i 2 grupy wnioskodawców;
 • mikroinstalacje fotowoltaiczną oraz urządzenie dodatkowe:
  • dotacja w kwocie 7000 zł dla 1 i 2 grupy wnioskodawców,
  • dotacja w kwocie 3000 zł dla 3 grupy wnioskodawców,
 • tylko urządzenie dodatkowe:
  • magazyn ciepła lub urządzenie grzewcze:
   • magazyn ciepła – dotacja w kwocie 5000 zł,
   • pompa ciepła: grunt-woda oraz woda-woda – dotacja w kwocie 28500 zł,
   • pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności – dotacja w kwocie 19400 zł,
   • pompa ciepła powietrze-woda – dotacja w kwocie 12600 zł,
   • pompa ciepła powietrze-powietrze – dotacja w kwocie 4400 zł,
  • magazyn energii elektrycznej – dotacja w kwocie 16000 zł,
  • system zarządzania energią HEMS/EMS – dotacja w kwocie 3000 zł,
  • kolektory słoneczne – dotacja w kwocie 3500 zł.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Ogłoszono, że nabór wniosków w programie Mój Prąd 5.0 będzie prowadzony do dnia 22 grudnia 2023 lub do chwili wyczerpania założonych środków, które obecnie wynoszą około 950 mln zł. Według danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgłoszono już prawie 50 tys. wniosków, na łączną kwotę około 468 milionów złotych.

Sprawdź urządzenia w naszej ofercie
lub skontaktuj się, by zadać wszelkie pytania!

Kategorie: Aktualności