Pierwsze miesiące roku to okres, w którym często formułowane są różnego rodzaju prognozy. W naszym wpisie opowiemy o tych spośród nich, które dotyczą rynku instalacji PV. Przyjrzymy się również nowinkom i trendom, widocznym w branży.

Trendy 2024 Fotowoltaika

Fotowoltaika w roku 2024 – jakie dotacje można otrzymać?

Sytuacja na polskim rynku fotowoltaiki uzależniona jest w dużej mierze od dostępności źródeł finansowania (nowe instalacje powstają głównie dzięki dotacjom i preferencyjnym pożyczkom). W roku 2024 dostępne będą następujące programy wsparcia w tym zakresie:

  • Mój Prąd„. NFOŚiGW zapowiedział już kontynuację tego programu, jednak szczegółowe informacje na ten temat nie zostały jeszcze podane.
  • Czyste Powietrze„. Tu również nie są jeszcze znane szczegóły, jednak przypuszczalnie wysokość dotacji na samą fotowoltaikę wyniesie 6 tysięcy złotych.
  • Program FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) to nowość. Celem tej inicjatywy jest wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, w tym również zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika. Całkowity budżet programu wynosi 24 mld euro, a nabór wniosków w jego ramach trwa do końca 2024 roku. Co ciekawe, mogą wziąć w nim udział nie tylko osoby fizyczne, lecz również firmy, jednostki budżetowe i kościoły.
  • Program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) adresowany jest przede wszystkim do firm. Jego budżet to 38 mld euro, a otrzymać można w jego ramach zarówno dotację, jak i bezzwrotną pożyczkę.
  • Energia Plus. Inicjatywa ta skierowana jest do zakładów pracy i umożliwia uzyskanie długoterminowej, preferencyjnej pożyczki, przeznaczonej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Okres spłaty może wynieść w tym wypadku nawet 15 lat.

Oprócz tego dostępne będą w dalszym ciągu programy skierowane do gospodarstw rolnych (Agroenergia i Energia dla Wsi).

Prosument lokatorski — rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych

W roku 2024 zostanie również przypuszczalnie uruchomiony rządowy program „Prosument lokatorski”. Może on skokowo zwiększyć zainteresowanie zakupem instalacji PV dla budynków wielorodzinnych — obecnie są one co prawda montowane (technicznie nie ma do tego przeciwwskazań), jednak rozwój tego segmentu rynku napotyka na liczne bariery. Wspomniany program skierowany będzie przede wszystkim do właścicieli oraz zarządców budynków — mogą oni liczyć na grant, pozwalający sfinansować m.in. instalację lub modernizację odnawialnego źródła energii.

Fotowoltaika - jakie dotacje w 2024 roku?

Zasady rozliczeń prosumentów — co może zmienić się w roku 2024?

Wśród wad obowiązującego obecnie systemu rozliczeń prosumentów z zakładami energetycznymi (tzw. net-billingu) wymienia się często trudności w oszacowaniu opłacalności inwestycji. W roku 2024 ma się to zmienić, między innymi dzięki wprowadzeniu gwarantowanej ceny minimalnej dla energii, wysyłanej przez właścicieli instalacji PV do sieci. Uczyni to zasady rozliczeń bardziej zrozumiałymi oraz pozwoli na szybszy zwrot zainwestowanych w fotowoltaikę środków.

Wirtualne elektrownie i mikrosieci — nowe trendy na rynku fotowoltaiki

Prognozowane jest również upowszechnienie się w roku 2024 nowych modeli współdzielenia energii. Przykładem takiego rozwiązania są elektrownie wirtualne. Łączą one w zorganizowany system rozproszone instalacje PV i magazyny energii, umożliwiając tym samym optymalizację ich wykorzystania.

Drugim, przewidywanym przez specjalistów trendem, jest rozwój mikrosieci (pozwalają one na efektywne dzielenie zasobów w ramach małych, zdecentralizowanych wspólnot).

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń (+48) 693 345 471

Kategorie: Aktualności